תלמוד בבלי, מסכת עירובין דף נד, עמוד ב

החשוב ביותר להבין – אתה נמצא במקום הטוב ביותר…. בשביל להפיק מעצמך את המקסימום.
הקשב לליבך והסתכל על פניך, עדיף לוותר על "מעשה טוב" שמכווץ את ליבך ומחמיץ את פניך …

אבל אשריך אם מצאת מעשה טוב
שמאיר את פניך ומשמח את ליבך!

להמשך קריאה

תלמוד בבלי, מסכת נזיר דף כג, עמוד ב

גדול ניגשת להקים את חברך על רגליו, אבל עצום היית אם ניגשת אליו למרות שידעת שאינך יכול להרימו!
בחברך יש את כל אשר נחוץ למסלול סדיר בחייו, ולפעמים כל צורכו היא למלא את נפשו במעט תקווה, ושמחה, או בידיעה שפשוט אינו לבד.

להמשך קריאה

מכילתא על שמות פרק יב, יז

יש המחפשים חיים ללא תקלותיש המקנאים באחר בגלל מה שעיניו רואות.

אבל בכולנו יש טוב ויש פחות
יש בחירות נכונות וגם שגויות.

אשריך אם למרות העבר, תבחר כעתיד… עוד רגע טוב מוצלח!

להמשך קריאה

ירמיהו פרק טו, כ

לפעמים הגבול נראה דק, ההשלכות של בחירתנו הקטנה לכאן או לכאן לא תמיד ניכרת לעין.
אבל נפלאה התערבות הצופה בחיזוק קבלת הטוב!

ואם אתה מהפועלים לחזק את המידות של הכפופים לך מאחרי הקלעים – זה אפילו מרשים עוד יותר!

להמשך קריאה

משיבת נפש אות קיג

עוד פעם ועוד פעם אנו נופלים על אותן תקלות כנאמר אותה גברת בשינוי אדרת, ולפעמים מייאשת המחשבה להתחיל מחדש, אבל אם תזעק (בפיך או פשוט בלב) ותצפה לשינוי… תראה שהוא בוא יבוא, העיקר לא להרפות מהציפייה.

ואם הבעל/אישה/ילד/הורה שוב לא עושה את רצונך… הדגם לו שוב מעשה שעושה לו טוב… ואמור לו שאתה אוהב לעשות לו טוב… ואולי בפעם הזו יכמרו רחמיו עליך ותזכה לשינוי לטובתך.

להמשך קריאה

גיליון 275 – תורת השלבים

אנו מתרגלים לקבל/לדרוש מידית את מבוקשנו.
ברי הדעת רואים את הבעייתיות בהתנהלות זו.
– נפלא אתה בכל פעם שלא כעסת בעת שסורבת.
– אשריך אם רואה/מחפש אתה את ההיגיון שלא לקבל את מבוקשך.
– אשריך גדול אם מאמין אתה שאם טוב אמיתי ברצונך לקיים – זה רק עניין של זמן שתזכה.
בינתיים … ממתינים שמחים ממה שיש היום!

להמשך קריאה

גיליון 274 – התחלה טובה

להלן כלל פשוט לזהות
האם הביקורת העצמית שלך טובה או לא:
* אם היא מחזקת בך את הרצון להיטיב דרכך – נפלאה העצה!!!
* אם היא בוחרת רק לפסול – אין היא נכונה!!!

דע שאתה אדם נפלא שיש בו המון טוב…
אשריך אם אתה מהרוכלים שעומדים בשוק בידיעה אודות סחורתך הטובה (ליבך ונשמתך הטובים),
אבל אשריך גדול אם אתה מאלו שמעיזים כעת, למרות העבר, להציג את רצונם הטוב!!

להמשך קריאה

גיליון 273 – תשובה מאהבה

החכמה הגדולה בחיים אינה רק לרצות,
אינה רק לבקש, אלא להיות בסביבת אלו הרוצים להעניק לך טוב בשבילך ולא להעניק לך בעבור שהם ירוויחו על חשבונך.

דע שאתה ראוי לכל טוב בעולם… ואמנם אנו
בראש השנה מגיעים למשפט של מעלה,אבל השופט הוא אביך שבשמיים,
בקש עכשיו לקיים עוד טוב והרי לך עוד סיבה למה לזכות בדין.

להמשך קריאה

גיליון 272 – תשובת איש הישראלי

ככול שתהיה מקורב יותר ל“צלחת“ כך תזדקק לפחות תירוצים בכדי לקבל את הטוב ביותר.
בכל פעם שצץ בליבך רצון להיטיב – זוהי קריאה נוספת מהשעון מעורר שרוצה את הבמה להוכיח לעולם כולו …

שאתה איש מדהים שרוצה להיטיב.
ואפילו אין הגוף נותן הזדמנות …
אפילו הסביבה עוצרת את הפעילות … אל תיתן לחיוך לגווע,
אלא חייך ושמח בפה מלא שיניים – שגם בך בוערת אש האהבה!

להמשך קריאה

משיבת נפש אות קכח

ההולך בחושך מוחלט – יסתפק באור הנר,ההולך באור גדול – גם זרקור לא ישנה את הנראות בעינו.

אם תחפש לעזור ממקום של צניעות – תמצא הרבה אפשרויות לעזור לסביבה וגם לעצמך!

להמשך קריאה